Szkoła Formatorek Zakonnych, sesja 3 – 21-26 stycznia 2024

W niedzielę 21 stycznia rozpocznie się trzecia sesja formacyjna Szkoły Formatorek Zakonnych. Rozpoczęcie sesji Mszą świętą o godz. 17.00 (21.01), zakończenie w piątek (26.01) ok. godz. 10.30.

Temat sesji: Rada ewangeliczna ubóstwa

Wykłady i konwersatoria poprowadzą:

TerminWykładowcaTematy
23 stycznia Wtorek
9.45-12.55
Ks. mgr lic.
Jakub Szcześniak
Bóg jest jedynym prawdziwym bogactwem człowieka. Ewangeliczne ubóstwo jako wartość sama w sobie. Ewangeliczny styl życia: wyrzeczenie i umiarkowanie;  szczególne umiłowanie ubogich i solidarność z biednymi.  
24 stycznia Środa
9.45-12.55
Mgr
Elżbieta Łozińska
Bóg prawdziwym bogactwem człowieka – „moc w słabości się doskonali” /2 Kor 12,9/.  Uczestnictwo w ubóstwie Chrystusa poprzez przyjęcie własnych ograniczeń.   
25 stycznia Czwartek
9.45-12.55
Ks. dr
Tomasz Knop
Świat ludzkich uczuć – kształtowanie dojrzałej emocjonalności. Uczucia w komunikacji międzyosobowej. Ocena moralna uczuć. Rola uczuć w rozeznawaniu duchowym
Droga modlitwy Słowem Bożym lectio divina:
Poniedziałek, 22 stycznia 2024 Dzień skupienia  
Wtorek, 23 stycznia 2024 „To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie”. Wiara i olśnienie. Lectio: Łk 9, 28-36  
Środa, 24 stycznia 2024 „Wy też bądźcie gotowi…”. Wiara i postawa czuwania. Lectio: Łk 12, 35-48  
Czwartek, 25 stycznia 2024 „Prosiłem za tobą, aby nie ustała twoja wiara”. Wiara i łaska wierności. Lectio:  Łk 22, 31-34; 1P 5, 5b-11