Szkoła Formatorek Zakonnych

Szkoła Formatorek  Zakonnych stawia sobie za cel praktyczne przygotowanie sióstr zakonnych do pracy wychowawczej w formacji podstawowej i ciągłej. Droga tego przygotowania będzie polegała na grupowej i indywidualnej formacji uczestniczek Szkoły.

Zgodnie ze wskazaniami adhortacji Vita Consecrata  proponowana formacja będzie miała charakter integralny, tak  aby docierała głęboko do wnętrza osoby i obejmowała całość jej istoty, wszystkie aspekty jej tożsamości (por. VC 65). Zajęcia będą przebiegały według przyjętej dynamiki formacji:

  • modlitwa Słowem Bożym w dynamice lectio divina;
  • wykłady i konwersatoria;
  • ćwiczenia warsztatowe w dynamice pracy grupowej;
  • spotkania indywidualne w ramach osobistej rozmowy formacyjnej;
  • praca końcowa złożona przez każdą z uczestniczek, opisująca jej osobisty proces formacji w Szkole.

Centralne miejsce w całym procesie formacji zajmuje Eucharystia i modlitwa Słowem Bożym.

 

Nowa edycja Szkoły Formatorek Zakonnych 2021-2023

folder informacyjny

Materiały dla uczestniczek