Dokumenty Kościoła

Instrukcja Współpraca Instytutów w dziedzinie formacji (Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Watykan 1998) – skrót (pdf)

Zasady korzystania z dorobku psychologii w procesie przyjmowania kandydatów i ich formacji do kapłaństwa (Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Watykan 2008) – pdf

Adhortacja apostolska Benedykta XVI „Verbum Domini” O Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła (omówienie, prezentacje pptx): Część I i Część II