Szkoła Formatorek Zakonnych

Szkoła Formatorek Zakonnych stawia sobie za cel praktyczne przygotowanie sióstr zakonnych do pracy wychowawczej w formacji podstawowej i ciągłej. Droga tego przygotowania będzie polegała na grupowej i indywidualnej formacji uczestniczek Szkoły.

Zgodnie ze wskazaniami adhortacji Vita Consecrata proponowana formacja będzie miała charakter integralny, tak aby docierała głęboko do wnętrza osoby i obejmowała całość jej istoty, wszystkie aspekty jej tożsamości (por. VC 65). Zajęcia będą przebiegały według przyjętej dynamiki formacji:

  • modlitwa Słowem Bożym w dynamice lectio divina;
  • wykłady i konwersatoria;
  • ćwiczenia warsztatowe w dynamice pracy grupowej;
  • spotkania indywidualne w ramach osobistej rozmowy formacyjnej;
  • praca końcowa złożona przez każdą z uczestniczek, opisująca jej osobisty proces formacji w Szkole.

Centralne miejsce w całym procesie formacji zajmuje Eucharystia i modlitwa Słowem Bożym.

Edycja Szkoły Formatorek Zakonnych 2023-2025

Materiały dla uczestniczek (strona kodowana)

Kolejna edycja Szkoły Formatorek Zakonnych 2026-2028

Kolejną edycję Szkoły Formatorek Zakonnych rozpoczniemy w październiku 2026 roku. Zgłoszenia udziału w tej edycji będziemy przyjmować od 1 marca 2026 r.