Wprowadzenia do lectio divina

Konferencja na rozpoczęcie rekolekcji „Z Jezusem rozeznawać wolę Ojca” (ks. Piotr Ślęczka SDS)

Zasady dzielenia się słowem Bożym – collatio (red. ks. Piotr Ślęczka SDS)

Etapy modlitwy lectio divina – omówienie

MY GRACE IS SUFFICIENT FOR YOU…” A lectio divina retreat with St. Paul: Conversion and the First Years of Mission (Acts 9-16) – an opening conference and day 1 – pdf (ks. Piotr Ślęczka SDS)