Program 2024

PROGRAM 2024

28 GRUDNIA 2023 – 5 STYCZNIA 2024
REKOLEKCJE LECTIO DIVINA, etapy I-IV i pogłębienie:
„Królestwo miłości”. Lectio divina z bł. Franciszkiem Jordanem
(ks. J. Tarnówka SDS)

9 – 14 STYCZNIA
Rok Odnowy Duchowej (sesja 3)

21 – 26 STYCZNIA
Szkoła Formatorek Zakonnych (sesja 3)

2 – 7 LUTEGO
„Otwórz się z wiarą na Słowo”
Rekolekcje 5-dniowe – zwłaszcza dla liderów i animatorów
wspólnot ewangelizacyjnych (ks. A. Pacholik SDS)

13 – 18 LUTEGO
Rok Odnowy Duchowej (sesja 4)

22 – 26 LUTEGO
Kurs Formacji Juniorackiej (sesja 3)

1 – 6 MARCA
SZEŚCIODNIOWE WARSZTATY
Psychologia komunikacji. Ciało w komunikacji.

10-12 MARCA
Skupienie lectio divina dla przełożonych zakonnych
(ks. T. Dobrowolski SDS)

16 – 24 MARCA
Rok Odnowy Duchowej (sesja 5)
REKOLEKCJE LECTIO DIVINA

3 – 11 KWIETNIA
Szkoła Formatorek Zakonnych (sesja 4)
REKOLEKCJE LECTIO DIVINA

17 – 25 KWIETNIA
Kurs Formacji Juniorackiej (sesja 4)
REKOLEKCJE LECTIO DIVINA

30 KWIETNIA – 5 MAJA
Rok Odnowy Duchowej (sesja 6)

12 – 17 MAJA
Szkoła Formatorek Zakonnych (sesja 5)

23 – 27 MAJA
Kurs Formacji Juniorackiej (sesja 5)

30 MAJA – 2 CZERWCA
„Zakamarki beskidzkie”.
Skupienie połączone z wędrowaniem po Beskidach

9 – 14 CZERWCA
Szkoła Formatorek Zakonnych (sesja 6)

18 – 23 CZERWCA
Rok Odnowy Duchowej (sesja 7)

1 – 9 LIPCA
REKOLEKCJE LECTIO DIVINA, etapy I, II, III i pogłębienia:
1. „A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”. Lectio
divina z tajemnicami różańca (ks. D. Banaszkiewicz SDS)
2. Eucharystia w Ewangelii św. Jana (ks. T. Dobrowolski SDS)

12 – 18 LIPCA
Instytut Świecki Misjonarek Chrystusa (rekolekcje)

26 – 28 LIPCA
Skupienie dla dziewic konsekrowanych

1 – 9 SIERPNIA
REKOLEKCJE LECTIO DIVINA, etapy I, II, IV i pogłębienie:
„Zawierzyć Opatrzności”. Rekolekcje z Księgą Estery
(ks. P. Ślęczka SDS)

16 – 21 SIERPNIA
SZEŚCIODNIOWE WARSZTATY
Psychologia komunikacji. Ciało w komunikacji.

13 – 15 WRZEŚNIA
Spotkanie świeckich salwatorianów

20 – 22 WRZEŚNIA
Kurs Formacji Stałej dla sióstr zakonnych (sesja 1)

24 – 29 WRZEŚNIA
Rok Odnowy Duchowej (sesja 1)

3 – 7 PAŹDZIERNIKA
Kurs Formacji Juniorackiej (sesja 1)

13 – 18 PAŹDZIERNIKA
Szkoła Formatorek Zakonnych (sesja 7)

20 – 23 PAŹDZIERNIKA
Rekolekcje dla księży: „Powołanie i misja w dzisiejszym
świecie” (ks. D. Banaszkiewicz SDS)

25 – 27 PAŹDZIERNIKA
Wolontariat misyjny SDS – spotkanie ogólnopolskie

4 – 8 LISTOPADA
Rekolekcje dla salwatorianów

12 – 17 LISTOPADA
Rok Odnowy Duchowej (sesja 2)

21 – 25 LISTOPADA
Kurs Formacji Juniorackiej (sesja 2)

1 – 6 GRUDNIA
Szkoła Formatorek Zakonnych (sesja 8)

13 – 15 GRUDNIA
Kurs Formacji Stałej dla sióstr zakonnych (sesja 2)

28 GRUDNIA 2024 – 5 STYCZNIA 2025
REKOLEKCJE LECTIO DIVINA, etapy I, II, III i pogłębienia:
1. „Wystarczy ci mojej łaski”. Rekolekcje ze św. Pawłem
(ks. P. Ślęczka SDS)
2. „Jezus – Przyjaciel i Oblubieniec”. Lectio divina do
wybranych fragmentów Ewangelii św. Łukasz i św. Jana
(ks. R. Pasternak SDS)