Kurs Formacji Stałej

W kontekście obecnych zmian kulturowych i społecznych formacja stała osób konsekrowanych nabiera szczególnego znaczenia. Dokumenty Kościoła (zob. Vita consecrata nr 71) ukazują formację jako jeden proces – trwający stale wysiłek osoby poznawania siebie w relacji z Jezusem Chrystusem. Poznanie zaś siebie wymaga formacji integralnej, a więc uwzględniającej – oprócz formacji duchowej, intelektualnej czy zawodowej – solidnej formacji ludzkiej. „Szczególnie ważna jest – pisał św. Jan Paweł II – wewnętrzna wolność osoby konsekrowanej, jej integracja uczuciowa, umiejętność porozumiewania się z wszystkimi, zwłaszcza we własnej wspólnocie […], jednoznaczna zgodność słów i czynów” (VC nr 71).

Uwzględniając głosy sporej liczby sióstr, które sygnalizują nam swoją potrzebę formacji stałej, a jednocześnie niemożność udziału w całorocznym kursie Roku Odnowy Duchowej, proponujemy bardziej elastyczną formułę Kursu Formacji Stałej. Kurs ten ma formę czterech spotkań formacyjnych, przeznaczonych dla sióstr po ślubach wieczystych, organizowanych w weekendy podczas roku szkolnego. Program zajęć obejmie wykłady, pracę w grupie warsztatowej, formację lectio divina i możliwość skorzystania ze spowiedzi lub rozmowy formacyjnej. Jedna lub więcej grup warsztatowych może mieć charakter otwarty, czyli uczestniczka Kursu mogłaby wziąć udział tylko w jednym spotkaniu formacyjnym w ciągu roku.

Terminy spotkań w roku 2024:
20-22 września 2024
13-15 grudnia 2024