Warsztaty z Psychologii Komunikacji

Zapisy na warsztaty z psychologii komunikacji i ciała 1- 6 marca 2024

Z powodu dużej ilości  osób zgłoszonych na warsztaty z psychologii komunikacji i ciała (1-6 marca 2024)  wydłuży się czas oczekiwania na potwierdzenia przyjęcia na warsztaty. Przypominamy, że kryterium przyjęcia na listę uczestników oprócz wcześniejszego zgłoszenia  przez formularz internetowy naszej strony CFD jest również  wpłata zaliczki na wybrany warsztat. Ważną zasadą uczestnictwa jest, że osoba zainteresowana powinna brać udział w jednym warsztacie w roku kalendarzowym. Dotyczy to osób uczestniczących w warsztatach  z psychologii komunikacji.

Psychologia komunikacji zajmuje się tym, co rozgrywa się między osobami. Ta nowa gałąź psychologii nie zajmuje się cechami osobowymi uczestników komunikacji, rezygnuje z diagnostyki osobowości – bada sam proces komunikacji. Owocem tych badań jest ważne odkrycie, że obserwowane tak częste kryzysy i zaniki więzi międzyludzkich (małżeńskich, rodzinnych, przyjacielskich) bywają raczej skutkiem zaburzeń komunikacji aniżeli cech osobowych ich uczestników.

O tym, że właśnie pozytywne więzi – nazwijmy je najważniejszym w życiu człowieka słowem miłość – stanowią o tym, czy ludzkie życie jest szczęśliwe, wie każdy z nas. Dlatego warto je pielęgnować i uczyć się zapobiegania zaburzeniom więzi. Psychologia komunikacji wypracowała bardzo skuteczne narzędzia dla pielęgnowania więzi, które warto poznać i nauczyć się nimi posługiwać. I temu właśnie ma służyć te warsztaty, które teraz mam odwagę nazwać warsztatami miłości bliźniego w codzienności życia.

Elżbieta Sujak