Rekolekcje dla kapłanów

Data: 20-23 października 2024

Powołanie i misja w dzisiejszym świecie

prowadzi ks. Daniel Banaszkiewicz SDS

„Wtedy rzekłem: Oto idę – w zwoju księgi napisano o Mnie – abym spełniał wolę Twoją, Boże” (Hbr 10, 7).
Św. Jan Paweł II w swoim Liście do Kapłanów na Wielki Czwartek 2000 roku pisze:
„List do Hebrajczyków rzuca światło na tę tajemnicę, przytaczając jako słowa Chrystusa kilka wersetów Psalmu 40: « Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; (…) Oto idę (…) abym spełniał wolę Twoją, Boże » (Hbr 10, 5-7; por. Ps 40 [39], 7-9). Według Autora Listu te prorocze słowa zostały wypowiedziane przez Chrystusa w momencie Jego przyjścia na świat. Wyrażają one Jego tajemnicę i Jego misję” .
Zapraszamy kapłanów, aby w czasie rekolekcyjnej ciszy pochylić się nad darem i tajemnicą, jakimi są powołanie i misja w dzisiejszym świecie.

Rekolekcje rozpoczną się w niedzielę 20 października 2024 r. o godz.17.00, zakończą się we środę 23 października ok. godz. 12.30.

DSC_3546
_DSC1985